سازمان ملل برای سی‌امین بار نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد