فرم مربوط به درخواست عضویت در جامعه

ما در جامعه دست همراهی و همکاری شما را بگرمی می فشاریم

  برای تکمیل فرم میتوانید از حروف فارسی و یا لاتین استفاده کنید

توجه : ثبت اطلاعات در تمامی پرسشهائی كه با  علامت (*) مشخص شده الزامي است.
پاسخ به بقیه پرسش ها اختیاری می باشد

 

Questionnaire:پرسشنامه

First Name*: نام*    
Last Name*: نام خانوادگی*    
Email Address *: آدرس ایمیل*    
Country*: کشور محل اقامت*    
Citizenship:    e.g: Iranian تابعیت    
Post Address: آدرس پستی    
Home Phone:   e.g: 0046-31-1234567 تلفن تماس    
Mobil: تلفن موبایل    
How did you hear about us*? از چه طریقی با ما آشنا شدید؟*    
Human rights experiences تجربه فعالیت حقوق بشری    
Intresting area in human rights activities عرصه های مورد علاقه در فعالیت های حقوق بشری