نگذاریم حرفها در گلوها زودتر از مرگ بمیرند!!

تا از خواب بیدار بشی و دستت صاف ببری رو پیج رادیو
صبح را با صدای مجری صدا آشنای رادیو جوان سابق شروع می کنی
رادیو پس فردا که امسال سومین جایزه بین المللی خود را به عنوان بهترین
مجری رادیویی در سطح جهانی گرفت اما نه در خاک خود بلکه در خانه بیگانه!


اگر قرار باشه اینجای دنیا یک بیست و چهار ساعت کامل به رادیو گوش بدی
تقریبا حرفها و نظرات و عقاید متفاوت پارسیان را اینجا خواهی شنید!
برنامه ای با مارش شاهنشاهی شروع می شود و تو متوجه خواهی شد
که الان قرار است سخنان مجری را بشنوی که طرفدار حکومت سلطنتی است!
تقریبا زمان برنامه هر رادیو دو ساعت در روز است


مجری دیگری برنامه خود را به جای سلام با دورود آغاز می کند
این خانم معتقد است سلام برای مسلمانان است و ربطی به فرهنگ ما ندارد
و پارسیان باید بهم میرسند چون دینشان زرتشی است با دورود سخن آغاز کنند
و در ادمه می پردازد به کلامی از کتاب آسمانی زرتشت و اخبار مربوط به زرتشیان...!
در فاصله بین برنامه رادیویی تمام شده تا برنامه ای که قرار است آغاز شود
چند ترانه این طرف آب و آن طرف آبی می شنوی...
مجری دیگری بی درنگ با آیتم خبری حزب کارگری برنامه اش را آغاز می کند
خانم و آقا مجری از خفت نظام سرمایه داری
و ظلمی که به دنیا وارد شده صحبت می کنند
اعتقاد به تساوی حقوق زنان و مردان دارند و دفاع از حقوق طبقه کارگر...!
راجع به عقاید اعتقادی آنان اینجور که شنیده می شود معتقدند که خدا وجود ندارد ....!
که البته من هر چی گوش میدهی به حرفهاشان احساس می کنی خدا پسنده!!!
البته از عملکردشان کاملا واقف نیستم ...!!!
برنامه ای دیگر با سرود مذهبی مسیحیت آغاز می شود
آنچه تو قرار است از مسیحیت و کتاب آسمانی آنها بدانی
را می توانی با پیگیری این برنامه بیاموزی..!
برنامه ای با اعلام اخبار از ایران برنامه ی خود را آغاز می کنند
و به بررسی اوضاع و احوال قوانین کشور خود می پردازند ...!
برنامه ای دیگر را در حالی که به امور روزانه ات می پردازی گوش میدهی
این هم همان قدرت رادیو است که در رسانه های دیگر موجود نیست
می توانی به هر کاری که مشغول هستی باشی
اما به برنامه مورد علاقه ات و یا هر برنامه ای که دوست داری گوش بدی!!!
برنامه هایی هم هستند که بدون هیچ نگاه سیاسی به
برگزاری کنسرت و پخش ترانه مشغولند...!
برنامه هایی هم هستند که صرفا به اخبار فرهنگی و هنری دنیا
از هنرمندان این طرف آب تا آن طرف آب می پردازند
کتاب معرفی می کنند . کتاب می خوانند....!
برنامه دیگری آغاز می شود که اسلام گراست و
معتقد است که روش مسلمانی مسلمانان این دروه حکام مشکل ندارد نه اسلام
و همین طور ادامه دارد.....!!!
بعد از یک روز کامل که صدای همه عقاید فکری و نظرات را گوش می دهی
برایت این سوال پیش می آید که چرا باید این همه صدا در گلوی کشورمان خاموش باشد....
اینکه دیگران درست فکر می کنند یا نه اصلا مهم نیست
مهم اینکه تا زمانی فکر و عقیده ای تخریب جهانی و انسانی و آزادی و آزادگی ندارد
و موجب جنگ مذهبی و دینی یا نژادپرستی نشود
شنیدنش حقیقتا بهتر از نشنیدنش است...!
ما باید به آدمها اجازه بدهیم که همه نداها و کلام ها و عقاید را بشنوند
و در نهایت این خود هستند که تصمیم گیرنده اند که به چه دیدگاهی معتقد باشند!!
من فقط همین قدر می دانم که آزادی انسانی و ابراز نظر و عقیده
جز حقوق اولیه انسانهات و قرار نیست در صورت مطرح شدن
تبدیل به قانون شود و مورد اجرا قرار گیرد که حتی از مطرح شدنش ترس داشته باشیم ..!!!
در نهایت اگر همه افکار و احزاب تریبون صحبتی برای نظراتشان داشته باشند
این فقط اکثریت جمعیت حاکم بر هر کشوری"رای دهندگان انتخابات آزاد"
هستند که تصمیم گیرنده خواهند بود ...!!!
و اگر دولتی ایمان دارد که عقایدش عقاید اکثریت جامعه است
پس چرا باید از شنیدن صدا و تفکرات اقلیتی ترس داشته باشد....!
و نگذاریم حرفها در گلوها زودتر از مرگ بمیرند!!
-----------
الهام اشرف جو

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.