درباره این بخش: آزادی بیان، اندیشه، احزاب و اجتماعات یکی ازدلایل مهم تکامل کشورهای موسوم به لیبرال دموکراسی در جهان امروز است. تحمل و بردباری در مقابل نظریات مخالف، که در روند تکامل خود بایست به احترام به عقاید دگراندیشان فرا روید؛ زیربنای دموکراسی های امروز را بنا نهاده اند. بی تردید این نوع نگرش بایست در قوانین اساسی و مدنی متبلور شده و در عمل نیز پیاده شود. ما بر این باور نیستیم که آزادی اندیشه و اجتماعات به تنهائی می تواند به ایجاد یک جامعه دموکراتیک ، مرفه و امن فراروید اما بی تردید رکن اساسی تکامل جوامع و افراد خواهد بود. ما امیدواریم که بتوانیم به این تعریف وفادار بمانیم و منعکس کننده ی نظریات گوناگونی که خواهان ایجاد یک کشور آزاد، دموکراتیک (به معنی عمیق کلمه) هستند را فراهم کنیم. در این قسمت نظریات فلسفی، سیاسی و فرهنگی که به بررسی مسایل کلان جامعه می پردازند بازتاب داده خواهد شد. طبق روال کار نشریات مستقل هر نویسنده ائی مسئول افکار ارایه شده خود خواهد بود.


 

راههای تکامل نظریه های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی سیزدهم)

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen

نویسنده‌: Professor Ove Bring

اقتباس و تالیف: آراز م. فنی

جمع بستی از مقاله ی پیشین:  

در مقاله ی پیشین به بررسی قوانین اسلامی، بردباری پاره ائی از حکومتهای اسلامی در قرن 16-15 میلادی با پیروان سایر مذاهب در مناطق تحت سیطره ی خود، از آن جمله حکومت عثمانیها، بخصوص در دوره سلطان محمد فاتح، دوره ی حکومت اکبر جلال الدین شاه نواده ی ببیر(بابر) شاه، شاه مغول تبار در هندوستان که مذهب و قوانین ابداعی ایشان در رابطه با حذف مالیاتهای مجازاتی به سایر مذاهب و اقلیتها اهمیت داشت پرداختم. 

بردباری در سطح پیشرفته و رفتار نسبتن برابر با همه شهروندان بدون در نظر گرفتن، مذهب و یا سایر تعلقات هویتی، سیاست رسمی اکبر شاه بود. همین سیاستها کم یا بیش در دوره ی حکومت صفویها (دوره ی شاه عباس) و مملوکهای مصری هم پیش برده می شد. دلایل اینکه چرا حکومتهای اسلامی در کشورهای بزرگ نامبرده نسبت به سایر کشورهای مجاور بردبار تر بودند و به لحاظ اقتصادی نیز مرفه، هنوز برای من مشخص نیست. و متاسفانه مطالعاتی که این موارد را بررسی کند نیز ندیده ام (این نه به این دلیل که وجود ندارد) بلکه من امکان دسترسی به آنها را نداشتم.

ادامه مطلب...

راههای تکامل نظریه های حقوق بشر در گذر تاریخ و ادبیات (دوازدهم)

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen

Professor Ove Bring :نویسنده

اقتباس و تالیف: آراز م. فنی    مارس ۲۰۱۷


در مقاله ی پیش، به بررسی رشد اسلام، درگیری مسلمانان با مسیحیان در مناطق مختلف آسیای صغیر و اروپا و همچنین اشاره ائی به قوانین و حقوق اسلامی داشتم. مطالبی نیز اگرچه کوتاه در رابطه با جنگهای صلیب نوشتم.

در این بخش مایل هستم به یک موضوع بسیار مهم که محل درگیری روشنفکران، دانشمندان علوم اجتماعی/سیاسی و همچنین سیاستمداران و کنشگران سیاسی بود و هست داشته باشیم. این مبحث بزرگ و تاریخی بحث مدرنیته و اسلام است. به بیان بهتر آیا اسلام می تواند مدرن شود. یعنی از علوم، علوم اجتماعی، موسسات سیاسی و فرهنگی تکامل یافته در کشورهای مدرن استفاده کرده و دموکراسی و حقوق بشر را در مناطق نفوذ خود نهادینه کند؟ تضادی که حدود هزار سال پیش بین مسلمانان و مسیحی ها شروع شد بنظر می رسد که وارد مرحله ی جدیدی شده است! با انتحاب دونال ترامپ در آمریکا، و شاید قبل از آن با به قدرت رسیدن احزاب راست در دانمارک، نروژ، هلند، فرانسه و به قدرت رسیدن احزاب ناسیونالیست افراطق در مجارستان و لهستان از یک طرف و قدرتهای فاندمنتالیست در ترکیه، ایران، پاکستان و نیروهای تروریستی چون القاعده، داعش و اخوان المسلمین شاید بشود گفت که رودرروئی بسیار مشخصتر شده است. به این قدرتها باید عربستان سعودی و شیخ نشینهای اطراف خلیج فارس و از طرف دیگر شیعیان لبنان، رژیم اسد و گروه های راست اسلامی در فلسطین را اضافه کرد.

ادامه مطلب...

راههای تکامل نظریه های حقوق بشر در گذر تاریخ و ادبیات (پاره یازدهم)


De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen
Professor Ove Bring : نویسنده
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی   یازدهم مارس 2017

در مقاله ی پیشین به بررسی تکامل حقوق در امپراطوری رم بعد از مسیحیت و حقوق مدنی و جزائی نشئت گرفته از مسیحیت اگرچه فشرده، پرداختم. مقاله را با توضیح چگونگی تثبیت مسیحیت بعنوان نیروی سیاسی در قسطنطنیه و رم بسط دادم. نوشتم که با قدرت گرفتن مسیحیت بعنوان دین دولتی، باور به همیاری انسانها، همدردی، کمک و رهائی انسان که در آئین مسیحیت وجود داشت، با قدرت گرفتن کلیسا تبدیل به ابزار فشار و تفتیش عقاید کلیسائی روی جوامع گشت. در این شماره به تولد و نضج اسلام بعنوان مذهب جدید که در تضاد با مسیحیت در اروپا و امپراطوری ایران رشد کرد خواهم پرداخت. اما شاید چند خطی در توضیح شرایط اجتماعی در قرون وسطی خالی از مناسبت نخواهد بود!

ادامه مطلب...

راههای تکامل نظریه های حقوق بشر در گذر تاریخ و ادبیات (پاره دهم)

راههای تکامل نظریه های حقوق بشر در گذر تاریخ و ادبیات (پاره دهم)
De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen
Professor Ove Bring : نوشته
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی
ژانویه ی   2017
در مقاله پیشین به بررسی چند مفهوم حقوقی و فلسفه ی حقوق از آن جمله حقوق طبیعی، حقوق مثبت و ...پرداختم. در این مقاله اگرچه کوتاه، نگاهی به تکامل مسحیت در رم و تبدیل مسیحیت بعنوان دین دولتی در این منطقه می پردازم. در فصل بعدی به ورود اسلام به فضای اجتماعی و سیاسی اروپا نگاهی خواهیم انداخت. از آنجا که مسیحیت هنوز (به لحاظ جمیت کشورهای مسیحی) بزرگترین مذهب دنیاست و اسلام بعد از نضج گرفتنش رقیب مسحیت بود/هست و جنگهای بین مسلمانان و مسیحیان و دولتهای اسلامی و مسیحی، - علیرغم اینکه بخشی از این کشورها خود را سکولار اعلام کرده اند - بخش جدی اختلافات گروهی و دولتی امروز را تشکیل می دهد، بررسی این موارد می تواند راهنمای ما در درک بهتر ریشه های اختلاف و همچنین امکان اقدام به پیدا کردن راهکاری رفع اختلاف باشد! در اوسط دوران تفتیش عقاید در اروپا (قرون سیاه) بود که اسلام با پیامهای دگرگونه به دنیای حقوق (سیاست)، فرهنگ و دین پا گذاشت!
 

ادامه مطلب...