درباره این بخش: آزادی بیان، اندیشه، احزاب و اجتماعات یکی ازدلایل مهم تکامل کشورهای موسوم به لیبرال دموکراسی در جهان امروز است. تحمل و بردباری در مقابل نظریات مخالف، که در روند تکامل خود بایست به احترام به عقاید دگراندیشان فرا روید؛ زیربنای دموکراسی های امروز را بنا نهاده اند. بی تردید این نوع نگرش بایست در قوانین اساسی و مدنی متبلور شده و در عمل نیز پیاده شود. ما بر این باور نیستیم که آزادی اندیشه و اجتماعات به تنهائی می تواند به ایجاد یک جامعه دموکراتیک ، مرفه و امن فراروید اما بی تردید رکن اساسی تکامل جوامع و افراد خواهد بود. ما امیدواریم که بتوانیم به این تعریف وفادار بمانیم و منعکس کننده ی نظریات گوناگونی که خواهان ایجاد یک کشور آزاد، دموکراتیک (به معنی عمیق کلمه) هستند را فراهم کنیم. در این قسمت نظریات فلسفی، سیاسی و فرهنگی که به بررسی مسایل کلان جامعه می پردازند بازتاب داده خواهد شد. طبق روال کار نشریات مستقل هر نویسنده ائی مسئول افکار ارایه شده خود خواهد بود.


 

راه تکامل نظریه های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره نهم)

 De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen
(inbunden)
Professor Ove Bring : نوشته ی
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی 2016-12-14

در این فصل که به لحاظ محتوا – قدری – پیچیده نیز هست به بررسی چند مفهوم حقوقی، فلسفی و نیز جامعه شناسانه حقوق می پردازم. در آخرین قسمت فصل پیشین به معرفی آنتیگونه، که سوفکول در آن برای اولین بار از زبان آنتیگونه به حق طبیعی اشاره می کند پرداختم. نوشتم که آنتیگونه از دستور امپراطور (برادر) خود سر پیچی کرده و جسد برادر دیگر خود را که طبیعتن برادر امپراطور نیز بود، به خاک می سپارد و می گوید که "این حق طبیعی هر فردی است که با احترام به زیر خاک گذاشته شود". بعدها پلی بیوس سیاستمدار و فیلوسوف یونانی به پرورش این مفهوم پرداخته و به تکامل یک حوزه ی بسیار مهم اجتماعی و سیاسی یعنی حقوق اجتماعی افراد و جامعه همت می گمارد که امروز با عنوان حق طبیعی و زیربنای حقوق بشر عمل می کند!

ادامه مطلب...

اعدام، مبارزه برای منع اعدام و اعدام نوجوانان در ایران

پژوهش: آراز فنی             2017-02-03
کشتار مردم، صدور حکم اعدام توسط حاکمان و قدرتمندان یک پدیده ی بدیهی و کیفری بود که با، و بدون تصویب مقامات کیفری/قضائی در قوانین؛ در تمامی نقاط دنیا تا سالهای اخیر اعمال می شد. هنوز هم خشونت دولتی و ترور گروههای سیاسی بر بخشی از زندگی انسانها حکمرواست. در تاریخ تمدنها اولین بار ایده ی برخورد انسانی به حقوق مردم در کنفوسیونیسم، بودیسم، دوره ی فرمانروائی کوروش (میترائیسم)؛ در اوایل قدرت گرفتن مسحیت، (برای اولین بار به صلیب کشیدن توسط کنستانتین ممنوع شد) و همچنین در اوایل قدرت گرفتن اسلام مطرح شد. گفتمان سیاسی مهم "با دیگران آن چنان رفتار کن که مایل هستی با تو رفتار شود" در اکثر این تفکر ها تبلیغ می شد. البته این چنین تفکری بیشتر جنبه ی اخلاقی داشت تا قانونی و کیفری.

ادامه مطلب...

حرف بزن

شعری از هلگا هنشنس
ترجمه:  آراز فنی

حرف بزن!
تو که هنوز لبهایت را داری
سخن بگو
با همسایه ها در ایوان خانه
با مردمی که در خیابان در حال گذرند
در مترو
زمانی که هنوز لبهایت دوخته نشده است

ادامه مطلب...

راههای تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی هشتم)

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen
از تاریخ اگر درسی یاد گرفته باشیم، این است که درسی از تاریخ نگرفته ایم - هگل
 
  Professor Ove Bring   از پرفسور اووه برینگ:
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی

اشکال مختلف حقوق انسانی قبل از منشورهای حقوق بشر!
 آخرین مقاله ی منتشر شده - پاره ی هفتم - اختصاص داشت به بررسی تفکر و حقوق در یونان باستان. من از ادبیات آن دوره و فیلسوفان مشهور چون افلاطون، زنوفن و توکدیدوس کمک گرفته و به بررسی حقوق افراد در آن دوره پرداختم. نوشته، مضمون انتقادی داشت. در نوشتن متن از منابعی بغیر از کتاب استفاده شد و یا از اطلاعات عمومی در نوشتن آن فصل استفاده شد. اینک آخرین تمدن دنیای باستان؛ روم/ایتالیا و تاریخ تکامل حقوق در این خطه که به لحاظ زمانی قبل و دوره ی اوایل مسیحیت را مورد توجه قرار خواهد داد!

ادامه مطلب...