درباره این بخش: آزادی بیان، اندیشه، احزاب و اجتماعات یکی ازدلایل مهم تکامل کشورهای موسوم به لیبرال دموکراسی در جهان امروز است. تحمل و بردباری در مقابل نظریات مخالف، که در روند تکامل خود بایست به احترام به عقاید دگراندیشان فرا روید؛ زیربنای دموکراسی های امروز را بنا نهاده اند. بی تردید این نوع نگرش بایست در قوانین اساسی و مدنی متبلور شده و در عمل نیز پیاده شود. ما بر این باور نیستیم که آزادی اندیشه و اجتماعات به تنهائی می تواند به ایجاد یک جامعه دموکراتیک ، مرفه و امن فراروید اما بی تردید رکن اساسی تکامل جوامع و افراد خواهد بود. ما امیدواریم که بتوانیم به این تعریف وفادار بمانیم و منعکس کننده ی نظریات گوناگونی که خواهان ایجاد یک کشور آزاد، دموکراتیک (به معنی عمیق کلمه) هستند را فراهم کنیم. در این قسمت نظریات فلسفی، سیاسی و فرهنگی که به بررسی مسایل کلان جامعه می پردازند بازتاب داده خواهد شد. طبق روال کار نشریات مستقل هر نویسنده ائی مسئول افکار ارایه شده خود خواهد بود.


 

درس هائی در باره ی دموکراسی و حقوق بشر

درسهائی در باره ی دموکراسی و حقوق بشر
و تطابق و یا تخالف حقوق بشر با سنتها و آئینهای اجتماعی جوامع شرقی خصوصن ایران
نگارش و اقباس: آراز. م. فنی
14 ماه اگوست 2014
فایل صوتی
گشایش موضوع:
متن زیرخلاصه ای از گفتگوهای رادیوئی، سمینارها و نوشته هائی است سالها پیش برگذار و یا چاپ شده و الان مجددن قرار است در محل دفتر جامعه ی دفاع از حقوق بشر سوئد (سوئد) منابع و موضوعهای سابق باز خوانی و تکمیل شوند. بخشهائی از این مطالب مجدد چاپ و از طریق پادکاستنینگ ضبط و بازپخش خواهد شد.

ادامه مطلب...

امکان لغو اعدام آیا وجود دارد؟!

اعدام – ترور دولتی بر علیه امنیت جامعه

گزارش سال 2013 امنستی (سازمان عفو بین الملل) در هفته های گذشته منتشر شد. بر طبق گزارش؛  سالی که گذشت پروسه ی برخورد به اعدام و اعدامها یک نقطه ی روشن و یک قسمت تاریک داشت. آنالیز امنستی و گزارش در باره ی لغو اعدام بعنوان یک پدیده ی مهم حقوق بشری معاصر قابل توجه است. در گزارش آمده است که در مقطع خاتمه ی جنگ جهانی دوم یا بلافاصله بعد ازسال 1945 تعداد کشورهائی که در آن اعدام لغو شده بود به تعداد انگشتان دو دست نمی رسید.

ادامه مطلب...

نگذاریم حرفها در گلوها زودتر از مرگ بمیرند!!

تا از خواب بیدار بشی و دستت صاف ببری رو پیج رادیو
صبح را با صدای مجری صدا آشنای رادیو جوان سابق شروع می کنی
رادیو پس فردا که امسال سومین جایزه بین المللی خود را به عنوان بهترین
مجری رادیویی در سطح جهانی گرفت اما نه در خاک خود بلکه در خانه بیگانه!


اگر قرار باشه اینجای دنیا یک بیست و چهار ساعت کامل به رادیو گوش بدی
تقریبا حرفها و نظرات و عقاید متفاوت پارسیان را اینجا خواهی شنید!
برنامه ای با مارش شاهنشاهی شروع می شود و تو متوجه خواهی شد
که الان قرار است سخنان مجری را بشنوی که طرفدار حکومت سلطنتی است!
تقریبا زمان برنامه هر رادیو دو ساعت در روز است

ادامه مطلب...

یاداشت هفته : روشهای مبارزاتی پرهيز از خشونت؛ چشمآندازها و موانع

در دنیای خشنی زندگی می کنیم. جنگ، خشونت و کشتار برنامه ریزی شده ی انسانهای دیگر امر استثنائی نیست بلکه با توجه به حضور جنگهای جهانی و یا درگیریهای طولانی بین کشورها، قومها، گروهای سیاسی و طبقاتی در ضمن اعمال خشونتهای دولتی بر علیه شهروندان در همه ی حوزه های اجتماعی و نقض حقوق بشر در سطوح گوناگون بین المللی به امر متداولی تبدیل شده است. خشونت ریشه در ساختارهای سیاسی اقتصادی جوامع داشته و رفتارهای فردی نیز می تواند در افزایش خشونت دخالت داشته باشد.

بررسی ریشه های آن، روانشناسی و آسیب شناسی خشونت از وظایف مراکز مطالعاتی علمی و علوم اجتماعی می باشد اما نهادها و انجمنهائی که با حقوق بشر کار می کنند و از حامیان صلح، دموکراسی، عدالت اجتماعی و رعایت و احترام حقوق افراد و گروها بهم دیگرهستند برای تحقق سامان های انسانی از کسانی که برای یک دنیای بهتر و انسانی مبارزه می کنند حمایت کرده و خود نیز بعنوان عنصر کنشگر برای ساختن چنین شرایطی مبارزه می کنند.

ادامه مطلب...