درباره این بخش: آزادی بیان، اندیشه، احزاب و اجتماعات یکی ازدلایل مهم تکامل کشورهای موسوم به لیبرال دموکراسی در جهان امروز است. تحمل و بردباری در مقابل نظریات مخالف، که در روند تکامل خود بایست به احترام به عقاید دگراندیشان فرا روید؛ زیربنای دموکراسی های امروز را بنا نهاده اند. بی تردید این نوع نگرش بایست در قوانین اساسی و مدنی متبلور شده و در عمل نیز پیاده شود. ما بر این باور نیستیم که آزادی اندیشه و اجتماعات به تنهائی می تواند به ایجاد یک جامعه دموکراتیک ، مرفه و امن فراروید اما بی تردید رکن اساسی تکامل جوامع و افراد خواهد بود. ما امیدواریم که بتوانیم به این تعریف وفادار بمانیم و منعکس کننده ی نظریات گوناگونی که خواهان ایجاد یک کشور آزاد، دموکراتیک (به معنی عمیق کلمه) هستند را فراهم کنیم. در این قسمت نظریات فلسفی، سیاسی و فرهنگی که به بررسی مسایل کلان جامعه می پردازند بازتاب داده خواهد شد. طبق روال کار نشریات مستقل هر نویسنده ائی مسئول افکار ارایه شده خود خواهد بود.


 

راههای تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ ( پاره ی 24)

مناطق تحت کنترل کشورهای استعماری تا پایان جنگ جهانی دوم!

در رابطه با دوران امپراطوری انگلیس در کشورها/مناطق مختلف دنیا نظریات گوناگونی وجود دارد. دو نظر غالب است! نظری امروز بعد از آزادی و استقلال این کشورها و با بررسی تکامل اقتصادی و موسساتی کشورهای تحت سلطه ی انگلیس، حکم می دهد که دوران استعماری انگلیس به ایجاد موسسات دموکراتیک در این کشورها منجر شده و رشد اقتصادی و اجتماعی اکثر کشورهای مستعمره بعد از استقلال بسیار خوب پیش رفته است. از هندوستان، کانادا، هنگ کنک و ...مثال می آورند.

ادامه مطلب...

راههای تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی 23)


نویسنده: پرفسور اوه برینگ
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی
2018-03-22

کلنیالسم و سیاستهای حقوق بشری (یک بام و دو هوای) غرب (1)


در مقاله ی پیشین گفتاری داشتیم در رابطه با تکامل لیبرالیسم در قرن هیجده/نوزده و فرم گرفتن تئوریهای فمنیستتی. به معرفی سه نفر از متفکران و نویسندگان زن اروپائی بعد از انقلاب فرانسه پرداختم. مادام دو استائل، ماری ولستنکرافت و جین آوستین! صد البته تعداد نویسندگان و روشنفکران زن که در رابطه با حقوق زنان و در این دوره ی  تاریخ ساز مطلب نوشته اند فراوان است ولی امکان معرفی آنها در آن مقاله میسر نبود.
در مقاله ی پیش رو به بررسی حوادث مهمی که در قرن نوزده بین سالهای (1914-1815) و در روابط بین الملل روی داد خواهم پرداخت. بدون تردید با آن الویتهائی که نویسنده و من برای این نوشته ها در نظر گرفته ایم. بی تردید سده ی نوزده یکی از مهمترین سده های تاریخ معاصر است. یکی از دستآوردهای مهم سیاسی این دوره تأمین صلحی طولانی‌ مدت در اروپا از طریق حل و فصل مسائل مهم ناشی از جنگ‌های داخلی بعد از انقلاب فرانسه و جنگ‌های ناپلئونی بدست آمد. تقسیم مناطق اشغالی توسط ناپلئون هم در اروپا و همچنین مناطق تحت استعمار فرانسه یکی دیگر از ویژه گیهای این دوره بود. من برای درک علل و چگونگی شکل گرفتن روابط بین الملل موجود و در ضمن بررسی تکامل حقوق بشر سعی خواهم کرد به تحلیل روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین چند قدرت بزرگ غربی و ترکیه بپردازم.

ادامه مطلب...

راه های تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی بیست و دوم)

 

نویسنده: پرفسور اوه برینگ
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی
2018-02-26
 
 
در مقاله ی پیشین به توضیح شرایط عمومی حقوق بشر در اروپای بعد از عصر روشنگری پرداختم. در رابطه با حرکتهای سیاسی و اجتماعی که به لغو برداری منجر شد اشاره ائی داشتم. اسامی کشورها و تاریخ لغو اعدام در این کشورها نیز قید شد.
اینک در این بخش به صورت فشرده به بررسی سه تن از متفکرین و نویسندگان زن که  آثار آنها نقش مهمی در توضیح زندگی اجتماعی مردم اروپا بطور عموم و زنان بطور ویژه داشته می پردازیم. با توجه به اینکه روشنفکران و نویسندگان در تغییر و تحولات سیاسی و ایدئولوژیک عصر جدید نقش بسیار تعیین کننده داشتند این فصل می تواند (هر چقدر محدود) روشنگر دلایل رشد اقتصادی و سیاسی در اروپا باشد. آزاد شدن نسبی افراد از پیشداوریها، مذهب و شکوفائی علوم طبیعی بعنوان محرک مهم بستر حرکت این پروسه ذکر می شود. روندی که تا کنون ادامه دارد! بدین ترتیب می شود نتیجه گرفت که صنعت چاپ و نشر افکار و عقاید یکی از مهمترین عوامل تغییرات سیاسی، صنعتی و اجتماعی در دنیا است.

ادامه مطلب...

بحرانهای هویت و هویت بحرانها

علم روابط بين الملل نقطه های کور و چشم اندازها

    Crises of Identity and Identity of crises     بحرانهای هویت و هویت بحرانها (2)

   Araz M. Fanni (پژوهش: آراز فنی (یوته بوری؛ سوئد

نظری ساخت شکنانه به تئوری های تعدادی ازنظریه پردازان گفتمان هویت قومی
 در بخش اول این مقاله اشاره ای داشتم به گنگ و کشدار بودن تعاریف علوم گوناگون اجتماعی از گفتمان قومیت و ملیت. هریک از پرنسیب های علوم اجتماعی قوم را از زاویه ی تقسیمات حوزه ی کاری و تخصصی خود توضیح می دهد. ولی سه رشته ی علوم اجتماعی یعنی مردم شناسی، قوم شناسی و جامعه شناسی بطور مستقیم هم در شکل تئوریک و هم در زمینه ی عملی (یعنی پژوهشهای موردی) مرجع و مورد استناد سایر پژوهشگران علوم اجتماعی هستند. ونا گفته پیداست که متفکران فوق در ساختن هویت قومی نقش بسیار مهمی دارند. پاره ای از متفکرین شناخت شناسی و جامعه شناسی علمی  جدید معتقد هستند که علوم و پراکتیکهای علمی در زندگی روزمره ی مردم همزمان ساخته می شوند.

همانطور که میدانید موضوع جامعه شناسی (ماکرو) بررسی روابط عمومی اقوام، فرم های زندگی فرهنگی گروه های  گوناگون انسانی هست و مردم شناسی از طرف دیگربه بررسی روابط انسانی در سطح کوچک (میکرو) می پردازد. با این توضیح که انسانهای مورد مطالعه عمومن از تمدن و تکنیک ساده ای در زندگی اجتماعی بهره ور هستند. اریک ولف در یکی از مهمترین آثار مردم /جامعه شناسی قرن پیش با انتقاد از مردم شناسانی که ازاین انسانها با عنوان "انسانهای ابتدائی" و یا " مردم و قوم های بدون تاریخ یاد می کند به تشریح روابط انسانی که در میا نکنش اجتماعی ساخته می شود می پردازد .

ادامه مطلب...